Link = mysql_connect($Host,$User,$Pass)) { throw new Exception ( '
Mysql Bağlantısı Hata Bildirdi -> Veri tabanı kullanıcısına bağlanılamıyor ...'.'
' ); } if(!mysql_select_db($DB,$this->Link)) { throw new Exception ( '
Mysql Bağlantısı Hata Bildirdi -> Veri tabanına bağlanılamıyor ...'.'
' ); } mysql_query("SET NAMES 'utf8'"); mysql_query("SET CHARACTER SET utf8"); mysql_query("SET COLLATION_CONNECTION = 'utf8_turkish_ci'"); }catch(Exception $ErrorCode ) { echo $ErrorCode->getMessage(); exit; } } public function content_specific_image_url($image_tips,$content_id,$size=NULL) { $ROW = mysql_fetch_array(mysql_query("select * from media where media_content_id='".$content_id."' and media_tips='".$image_tips."'")); return $ROW['media_url']; } function json_to_array($Value) { $Value = ltrim($Value,"'"); $Value = rtrim($Value,"'"); $STR = json_decode($Value,true); return $STR[tr]; } function list_news() { $MOD = mysql_fetch_array(mysql_query("select content_mod,content_id from contents where content_mod='mod_news'")); $q = mysql_query("select *,DATE_FORMAT(content_date,'%d-%m-%Y') AS content_date_fix from contents where content_parent_id='".$MOD['content_id']."' order by content_id desc"); while($data=mysql_fetch_array($q)): $link .= '
'; $link .= '
'.$this->json_to_array($data[content_title]).'
'; $link .= '
'.$this->json_to_array($data[content_title]).' - '.$data[content_date_fix].'
'.substr(strip_tags($this->json_to_array($data[content_details]), ''),0,1100).' [...]
'; $link .= '
'; endwhile; return $link; } function details() { $data = mysql_fetch_array(mysql_query("select *,DATE_FORMAT(content_date,'%d-%m-%Y') AS content_date_fix from contents where content_permalink like '%".$_GET[p]."%' or content_permalink like '%".$_GET[p]."' order by content_id desc")); $link .= '
'; $link .= '
'.$this->json_to_array($data[content_title]).'
'; $link .= ''; $link .= '
'; return $link; } } /******************SQL CONNECT******************/ $SqlConnect = new SqlConnect(); $SqlConnect->_RootSql(); if($_GET[p]!="") { $data = mysql_fetch_array(mysql_query("select *,DATE_FORMAT(content_date,'%d-%m-%Y') AS content_date_fix from contents where content_permalink like '%".$_GET[p]."%' or content_permalink like '%".$_GET[p]."' order by content_id desc")); $title = $SqlConnect->json_to_array($data[content_title]); $desc = substr(strip_tags($SqlConnect->json_to_array($data[content_details])),0,160); }else{ $title = "Megapol Çarşı Kule - Megapol Group Haberleri"; $desc = "Megapol Group Başkanı S. Selim Gökdemir'in Mesajına bu sayfadan ulaşabilrisiniz."; } /******************SQL CONNECT******************/ ?>

list_news(); }else{ echo $SqlConnect->details(); } ?>
Megapol Grup Logo