Link = mysql_connect($Host,$User,$Pass)) { throw new Exception ( '
Mysql Bağlantısı Hata Bildirdi -> Veri tabanı kullanıcısına bağlanılamıyor ...'.'
' ); } if(!mysql_select_db($DB,$this->Link)) { throw new Exception ( '
Mysql Bağlantısı Hata Bildirdi -> Veri tabanına bağlanılamıyor ...'.'
' ); } mysql_query("SET NAMES 'utf8'"); mysql_query("SET CHARACTER SET utf8"); mysql_query("SET COLLATION_CONNECTION = 'utf8_turkish_ci'"); }catch(Exception $ErrorCode ) { echo $ErrorCode->getMessage(); exit; } } function json_to_array($Value) { $Value = ltrim($Value,"'"); $Value = rtrim($Value,"'"); $STR = json_decode($Value,true); return $STR[tr]; } function list_news() { $MOD = mysql_fetch_array(mysql_query("select content_mod,content_id from contents where content_mod='mod_news'")); $q = mysql_query("select * from contents where content_parent_id='".$MOD['content_id']."' order by rand() limit 5"); while($data=mysql_fetch_array($q)): $link .= '
 • • '.$this->json_to_array($data[content_title]).'
 • '; endwhile; return $link; } } /******************SQL CONNECT******************/ $SqlConnect = new SqlConnect(); $SqlConnect->_RootSql(); /******************SQL CONNECT******************/ ?> S. Selim Gökdemir | Megapol Group Yönetim Kurulu Başkanı

  Megapol Group Yönetim Kurulu Başkanı S. Selim Gökdemir

  Selim Gökdemir
  "Hayat bir rüyadır. Rüyamıza inanır, algımızı paylaşarak güçlendirir, berrak hale getirebilirsek, ortak rüyamız olur. Bunu başarabilirsek, hayat bir tasarım olur, mükemmel bir tasarım !"
  S. Selim Gökdemir

  Megapol Haberleri